lyssna här
dar jag gar over bron skiva lyssnabestall

Fog och Fönstertätning (2002)

 1. Här ligger det 2.28
 2. En annan Lars 3.30
 3. Ost och vilt 3.32
 4. Delikat delegat 3.24
 5. Insänt 2.47
 6. Tillfälligt tycke 3.21
 7. Fog och fönstertätning 4.28
 8. Friheten först 4.31
 9. Limerickkick 3.22
 10. Medan vi skrapar vår ruta 3.35
 11. På farlig kurs 2.42
 12. Överslaf 3.04
 13. Just nu är det många som ringer 4.05
 14. Nelson och Winnie Mandela 3.33

Pris: 100 Kr

Attityd 63graderN baere sa du veit baere sa du veit utta vaejjautta vaggjadar jag gar huskun kear fog och fonster bellmanpersahardda