lyssna här
Sa heal mae pa skiva lyssnabestall

Så hæl mæ på (Bellman på jamska) (2005)

  1. Leit fram fioln den (epistel nr:2) 2.44
  2. Så hæl mæ på (sång nr:21) 5.43
  3. Gåbben Noak (sång nr:35) 2.42
  4. Balchaufföran e parkering (epistel nr:34) 3.05
  5. Pöjkan vål vill å tull bort se (epistel nr:35) 6.39
  6. N Arne låg å va sur (epistel nr:41) 5.46
  7. Blå å blank e heile sjön (epistel nr:48) 7.01
  8. De e som skugga (epistel nr:81) 5.23
  9. Hu ligg her å söv (epistel nr:80) 5.05
  10. Ta de n sup (epistel nr:30) 4.01

Pris: 100 Kr

Attityd 63graderN baere sa du veit baere sa du veit utta vaejjautta vaggjadar jag gar huskun kear fog och fonster bellmanpersahardda